Cerita Silat
Advertisement
Img001

Kisah Rimba dan Gunung Hijau adalah cerita pertama dari rangkaian kisah Elemen Kekosongan karya Nein Arimasen. Dalam cerita ini dikisahkan mengenai suatu tempat yang dinamakan Rimba dan Gunung Hijau yang merupakan titik awal dimulainya rangkaian kisah tersebut.

Rimba dan Gunung Hijau, suatu tempat misterius yang di dalamnya tersimpan banyak rahasia, baik manusia yang menghuninya, latar belakang terjadinya tempat itu dan juga terdapatnya makhluk-makhluk lain yang bukan manusia. Diyakini dihuni oleh orang-orang berilmu yang telah kerap kali menolong penduduk desa yang tinggal di luarannya. Kemisteriusan yang perlahan-lahan mulai terkuat saat datangnya suatu rombongan dari tempat lain, yang memiliki suatu keperluan.


    Tulisan ini adalah tulisan rintisan. Anda dapat membantu Cerita Silat untuk mengembangkannya.
Advertisement