Cerita Silat
Advertisement

Rimba dan Gunung Hijau adalah suatu tempat misterius yang di dalamnya tersimpan banyak rahasia, baik manusia yang menghuninya, latar belakang terjadinya tempat itu dan juga terdapatnya makhluk-makhluk lain yang bukan manusia. Diyakini dihuni oleh orang-orang berilmu yang telah kerap kali menolong penduduk desa yang tinggal di luarannya.


    Tulisan ini adalah tulisan rintisan. Anda dapat membantu Cerita Silat untuk mengembangkannya.
Advertisement